Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

GARAGE HERMANS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GARAGE HERMANS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GARAGE HERMANS verstrekt. GARAGE HERMANS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Garage Hermans gegevens nodig heeft

GARAGE HERMANS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden.

Daarnaast kan GARAGE HERMANS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Garage Hermans uw gegevens bewaart

GARAGE HERMANS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

GARAGE HERMANS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van GARAGE HERMANS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

GARAGE HERMANS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website is gehost bij Easyhost bvba. GARAGE HERMANS heeft Google geen toestemming gegeven om via GARAGE HERMANS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@garagehermans.be samen met een kopie van uw identiteitskaart. GARAGE HERMANS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

GARAGE HERMANS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van GARAGE HERMANS worden uitgewisseld, maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GARAGE HERMANS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GARAGE HERMANS via info@garagehermans.be.

GARAGE HERMANS is als volgt te bereiken:
Tervenen 99 A
9940 Ertvelde

Klachten of meldingen

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
commission@privacycommission.be